ไลฟ์สไตล์ » ไม่มีโอกาสได้ขออนุญาติ อ.สมคิด ลวางกูร ที่ได้นำข้อเขียนของ อ.มาเผยแผ่ ให้คนที่ไม่มีโอกาสได้อ่านข้อเขียนดีๆ

ไม่มีโอกาสได้ขออนุญาติ อ.สมคิด ลวางกูร ที่ได้นำข้อเขียนของ อ.มาเผยแผ่ ให้คนที่ไม่มีโอกาสได้อ่านข้อเขียนดีๆ

18 ตุลาคม 2021
1005   0

อ.สมคิด ลวางกูร
 ..คนเราไม่สามารถเลือก
ทิศทางที่จะเกิดเองได้..
แต่เลือกทิศทางของชีวิต
ที่จะเดินต่อไปได้…เพราะมีหัวใจ
เป็นเข็มทิศในการสร้างชีวิต…

มาทำความรู้จักกับคำว่า “เข็มทิศ”

…คำว่า เข็มทิศ….ของ อ. สมคิด ลวางกูร ในหนังสือ “รวยโคตร 2”

เข็มทิศ...เขาใช้มาตั้งแต่มึงยังไม่เกิดนะโว้ หรือว่าชาติที่แล้วมึงเป็นคนคิดชื่อนี้ไว้จะจดลิขสิทธิ์ข้ามชาติเลยหรือไง... คำว่าเข็มทิศ มันเป็นคำกลางๆ คำแบบนี้...ใครก็หยิบเอามาใช้ได้หมด...? 

คนที่ศึกษากฎหมายรู้ ดูกฎหมายออก…เขาก็บอกว่าใช้ได้… หมายถึงคำว่าใช้ได้หรือนำมาใช้ ในข้อระเบียบ”จดใหม่” การตีพิมพ์หนังสือสักเล่มใช้หัวอะไร ซ้ำของคนอื่นหรือเพียงแค่ละม้ายคล้ายกันต่างหาก…!

มีหนังสืออยู่หลายเล่มที่ใช้ชื่อเข็มทิศเป็นหัวตัวไม้ ยกตัวอย่าง เข็มทิศมนุษย์… เข็มทิศ…การสร้างชีวิต เข็มทิศ…ชีวิต อะไรอีกหลายอย่าง…?

อ่านมาถึงบท เข็มทิศบันไดชีวิต 5ขั้น ของมุนษย์… อ่านแล้วดีจึงนำมาเขียนบอก (เผยเแผ่)

ขั้นที่ 1 การแสวงหาสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุขในปัจจัยสี่ คือที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค

ขั้นที่2 สร้างความมั่นคง… เก็บเงิน..เพื่ออนาคต… มีลูก ด้วยความอบอุ่นปลอดภัยในชีวิต

ขั้นที่ 3 มีสังคมเพื่อนฝูง… ที่ให้การยอมรับ..เป็นสมาชิกในกลุ่ม

ขั้นที่ 4 ช่วยเหลือสังคม… ทำคุณงามความดี..สร้างบารมี

ขั้นที่ 5 พร้อมเสียสละ… ไม่คิดริษยา อิจฉาใครแล้ว… เห็นสัจธรรม อยากทำแต่ความดี. โดยทำโมเดลเป็นรูป พีระมิด สูง 5 ขั้น ความท้าทายคือ แล้วท่านทำได้สักขั้นหรือยัง…คำตอบก็ยังทำไม่ได้เลย.?

 เวลาหมดไว้เขียนกันใหม่ครับ