ไลฟ์สไตล์ » นายปรพล อดิเรกสาร ประธานคณะ ทำงานขับเคลื่อนการนำร่องโครงการบูรณาการ

นายปรพล อดิเรกสาร ประธานคณะ ทำงานขับเคลื่อนการนำร่องโครงการบูรณาการ

17 พฤษภาคม 2021
301   0

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv)ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนและ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ จังหวัดสระแก้ว

และ อดีต ส.ส.สระบุรี พร้อม ด้วย นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี อดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นายมงคล นฤนาถดำรงค์ อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เเละ
นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ หลานชายอดีตรองนายกฯ สุวิทย์
คุณกิตติ ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ………