ไลฟ์สไตล์ » “กัญชา” ได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาอันสั้น

“กัญชา” ได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาอันสั้น

4 เมษายน 2021
428   0

หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ปลดล็อกให้ชิ้นส่วนกัญชาทั้งใบ ต้น และราก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จัดเป็นยาเสพติด แต่ทว่าในทางปฏิบัติกลับไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใคร ๆ จะปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ได้ ด้วยสารพัดเงื่อนไขที่ออกมา “ควบคุม” ผู้ปลูก ไม่ว่าจะเป็นการออกใบอนุญาต โรงเรือน เมล็ดพันธุ์ การจำหน่าย การตรวจสอบย้อนกลับ จะต้องมีการแจ้งและขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ส่งผลให้สถาบันทางการศึกษากลายเป็นผู้รับอนุญาตรายแรก ๆ ของประเทศในการปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ ด้วยการ “ต่อยอด” จากงานวิจัยต่าง ๆ หนึ่งในนั้นก็คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จัดงาน “แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 4 5 ร้าน เข้าร่วมงานด้วยการนำชิ้นส่วนกัญชามาใช้ปรุงเป็นเมนูอาหาร
Q : เบอร์ 1 ปลูกกัญชาในอาเซียน
การเป็นพื้นที่โมเดลในการปลูกกัญชาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ถือว่าประสบความสำเร็จในการปลูก ด้วยความแตกต่างที่เราปลูกแบบระบบอินทรีย์ เรามีการต่อสู้ในเรื่องของน้ำมันกัญชา และเน้นให้ความสำคัญเรื่องการผลิตที่ต้องมีความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความปลอดภัยตั้งแต่การปลูกที่เป็นระบบอินทรีย์ ซึ่งเรามีโนว์ฮาวพร้อมทุกด้าน สามารถถ่ายทอดความรู้ในระบบเกษตรอินทรีย์และการปลูกกัญชาระบบอินทรีย์ทำได้จริงในระดับอุตสาหกรรม จนอาจกล่าวได้ว่าปัจจุบัน แม่โจ้เป็นเบอร์ 1 ในอาเซียน ที่สามารถปลูกกัญชาระบบอินทรีย์ โดยขณะนี้ได้รับการติดต่อจากหลาย ๆ ประเทศที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปให้ความรู้แนวทางการปลูกกัญชา และศึกษาวิจัยและพัฒนา (R&D) อาทิ จีน ภูฏาน เมียนมา แคนาดา และสหรัฐอเมริกา