แวดวงการทหาร » ทบ.ปิดการอบรมระบบเสนอโครงการออนไลน์อาชีพเสริมเพิ่มรายได้คนพิการ

ทบ.ปิดการอบรมระบบเสนอโครงการออนไลน์อาชีพเสริมเพิ่มรายได้คนพิการ

24 มิถุนายน 2023
349   0

ทบ.ปิดการอบรมระบบเสนอโครงการออนไลน์ (CAP – RTA) โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้คนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฯ ม. 35

ทบ. จัดการอบรมผู้ประสานงานหน่วยทั่วทั้ง ทบ. ทั้งหมด 114 ศูนย์ ตั้งแต่ วันที่ 20 – 23 มิถุนายน 66 ณ รร.มิโด ประดิพัทธ์ กทม. ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรม 244 นาย และทบ.กำหนดให้คนพิการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถเสนอโครงการผ่านหน่วยทหารใกล้บ้าน ในห้วงวันที่ 3 – 31 กรกฎาคม 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. พร้อมกันทั่วประเทศผ่านระบบ ( CAP – RTA ) เท่านั้น

…จึงขอเชิญชวนกำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวของกำลังพล ทบ. ที่มีสมาชิกเป็นคนพิการ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมเรื่องเอกสาร หลักฐานและอาชีพที่มีความประสงค์ให้ ทบ. สนับสนุน เสนอโครงการหรือขอคำแนะนำการเข้าร่วมโครงการ ฯ ณ หน่วยทหารใกล้บ้าน ภายในเวลาที่กำหนด
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ…

“ทบ. ประสานใจ คนพิการไทย มีงานทำและรับใช้สังคม ..”

….สำหรับสถานประกอบการใด มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการกับ ทบ. สามารถติดต่อเพิ่มเติม …ได้ที่หน่วยทหารของ ทบ. ที่อยู่ใกล้บ้านทุกหน่วย หรือ ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ. ที่ตั้ง บก.ทบ. ถนนราชดำเนินนอก กทม. หรือ เวปไซต์ cap.rta.mi.th.