แวดวงการทหาร » เมื่อเจ็บไข้”ทบ.”ยังห่วงใย นายทหารนอกประจำการ ที่เกษียณเพราะเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

เมื่อเจ็บไข้”ทบ.”ยังห่วงใย นายทหารนอกประจำการ ที่เกษียณเพราะเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

23 มิถุนายน 2023
359   0

เมื่อเจ็บไข้ ทบ.ยังห่วงใย นายทหารนอกประจำการ ที่เกษียณอายุราชการแล้วเสมอ..เพราะทุกท่านยังเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเสมอ.. และตลอดไป

คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา สปช.ทบ. เป็น ผู้แทน ผบ.ทบ.ร่วมกับ พล.ต.มานพ แฝดกลาง ผอ.ศปนก.ฝกพ.ศปก.ทบ. เยี่ยมอาการป่วย นายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการ .ที่รักษาอาการป่วย ใน รพ.พระมงกุฎเกล้า จำนวน 5 ราย อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์