แวดวงการทหาร » “สภากาแฟ เเชร์ข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ”

“สภากาแฟ เเชร์ข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ”

21 กรกฎาคม 2023
388   0

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 66 พันเอก จิรัฏฐ์ ช่วงฉ่ำ เสนาธิการกองกำลังสุรนารี พร้อมด้วยฝ่ายเสนาธิการกองกำลังสุรนารี เข้าร่วมโครงการ “สภากาแฟ” ประจำเดือน ก.ค. 66 ณ อาคารฟิตเนต สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมี นาย พิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการ, ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งทางจังหวัดสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น

ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การประสานงาน ความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการได้รับทราบอย่างรวดเร็ว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างบูรณาการ และยั่งยืนสืบไป

โดย…เสนาะ วรรักษ์/รายงาน