อาหารและสุขภาพ » คอกาแฟฮิตดื่มผสมน้ำผึ้งป่าเพื่อสุขภาพ ดัน”ผึ้งโพรง”ราคาพุ่งขวดละ500-700 บาท

คอกาแฟฮิตดื่มผสมน้ำผึ้งป่าเพื่อสุขภาพ ดัน”ผึ้งโพรง”ราคาพุ่งขวดละ500-700 บาท

17 กรกฎาคม 2023
371   0

พัทลุง-“ผึ้งโพรง” ขวดละ 500 – 700 บาท ปี’ 66 คาดเพิ่มปริมาณมากขึ้น หันมาบริโภคกันมากขึ้น คอกาแฟหันมาดิ่มกาแฟน้ำผึ้งป่าธรรมชาติกันมาก

นายดลหมีด แวววรรณจิตร เกษตรกรผสมผสานหมู่ 3 บ้านด่านโลด ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ได้ทำการจับผึ้งโพรงป่าธรรมชาติ ที่หมู่ 3 บ้านด่านโลด ซึ่งชาวบ้านได้หันมาทำรังเพื่อให้ผึ้งป่าธรรมชาติได้เข้ามาอยู่อาศัยแล้วจัยเอาน้ำผึ้งกันเป้นจำนวนมาก

จากที่ผ่านมาการทำรังผึ้งโพรงป่าตามธรรมชาติ ได้รับการสนับสนุนแนะนำการทำรังผึ้ง เพื่อให้ผึ้งได้เข้ามาอยู่อาศัยและจับผึ้งนำน้ำผึ้งมาบริโภคและจำหน่าย จากทางการ และจากสำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด และจังหวัดพัทลุง เป็นจำนวนมาก

สำหรับการเลี้ยงผึ้งโพรงป่าธรรมชาติจะเป็นการสร้างรายได้ เสริมและบางรายถึงเป็นอาชีพหลักและรายได้หลักและประกอบการเพื่อส่งออก เนื่องจากน้ำผึ้งโพรงป่าธรรมชาติตลาดมีความต้องการสูงมากและผลผลิตไม่พอต่อความต้องการของตลาด ส่วนราคาดีก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาตลอดถึงขวดละ 500 บาท

นายดลหมีด กล่าวอีกว่า น้ำผึ้งโพรงป่าธรรมชาติ จะผสมเกสรดอกไม้ พืชผัก ไม้ผล และพืชสมุนไพรต่าง ๆ ในพื้นที่และตามป่าเขา ซึ่งขณะนี้มีความสมบูรณ์มากและขณะนี้ในพื้นที่ผึ้งโพรป่าธรรมชาติ จะสามารถทะยอยจับเอาน้ำผึ้งได้อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นฤดูกาลของดอกไม้ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ไม้ป่า และสมุนไพร ได้กำลังออกดอกเต็มที่และต่างปลอดสารพิษ

“คาดว่าในปี 2566 นี้ ผึ้งโพรงป่าธรรมชาติจะมีปริมาณมาก เพราะความอุดมสมบูรณ์ของผลไม้ ไม้ป่า สมุนไพร ซึ่งจะต่างกับปีที่แล้ว ผึ้งโพรงธรรมชาติต่างเจอกับฝนกที่ตกมากและยาว ส่งผลให้ขาดแคลนผึ้งโพรงป่าธรรมชาติ หาน้ำผึ้งค่อนข้างยากราคาจึงขยับขวดละ 500 บาท และถึง 700 บาท เพราะเป็นน้ำผึ้งสุขภาพ ผู้บริโภคต่างมากินน้ำผึ้งโพรงป่าธรรมชาติกันมาก”

นายดลหมีด กล่าวว่า ตอนนี้กลุ่มที่ดื่มมกาแฟเป็นประจำวัน ส่วนหนึ่งก็หันมาใช้น้ำผึ้งโพรงป่าธรรมชาติ ทดแทนนม ทดแทนน้ำตาลทรายกันมาก ทั้งเขตรอบนอกและเขตเมือง.