อาหารและสุขภาพ » โลตัส ประกาศพร้อมจ้างพนักงาน

โลตัส ประกาศพร้อมจ้างพนักงาน

30 เมษายน 2021
408   0

ร้านอาหารในศูนย์การค้าโลตัส
ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการห้ามรับประทานในร้าน
จากการที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ยกระดับมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 6 จังหวัด โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญคือห้ามไม่ให้ลูกค้ารับประทานอาหารในร้าน และให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและรายได้ของพนักงานในร้านอาหาร ดังนั้น โลตัส จึงริเริ่มโครงการจ้างงานพนักงานร้านอาหารในพื้นที่ศูนย์การค้าโลตัส ในทั้ง 6 จังหวัดสีแดงเข้ม เพื่อปฏิบัติงานในไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือพนักงานร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบให้สามารถมีรายได้ยังชีพ ซึ่งโครงการจ้างงานนี้ครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

นอกจากช่วยเหลือพนักงานร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบแล้ว โลตัส เตรียมความพร้อมรับมือความต้องการซื้อสินค้าที่คาดว่าอาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากประชาชนต้องปรุงอาหารรับประทานเองที่บ้าน โดยได้เพิ่มปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่จำเป็น โดยเฉพาะอาหารสดและอาหารแห้ง รวมถึงจัดให้มีสินค้าอาหารสดเพิ่มที่ร้านขนาดเล็ก โลตัส เอ็กซ์เพรส และโก เฟรช อาทิ เนื้อสัตว์และอาหารทะเลแบบตักชั่งกิโล เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าอาหารสดสำหรับประกอบอาหารได้โดยไม่ต้องเดินทางไปสาขาใหญ่

โลตัส ยังได้ลดและตรึงราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ อาทิ น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารพร้อมรับประทานราคา 25 บาท ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ภายใต้แคมเปญ ราคามหาชน เพื่อช่วยลูกค้าและประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายท่ามกลางผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19