ท่องเที่ยวไทย » ททท.เปิดแผนปี’67เที่ยวทั่วไทยขอ1ล้านล้านพุ่งเป้าฟื้นสร้างยั่งยืนหนุนวัฒนธรรมท้องถิ่นลุยทำ 5 เรื่อง

ททท.เปิดแผนปี’67เที่ยวทั่วไทยขอ1ล้านล้านพุ่งเป้าฟื้นสร้างยั่งยืนหนุนวัฒนธรรมท้องถิ่นลุยทำ 5 เรื่อง

23 มิถุนายน 2023
421   0

ททท.เปิดแผนตลาดในประเทศปี’67 ตั้งเป้ารายได้ 1 ล้านล้านบาท โฟกัส 3 ไฮไลต์หลัก “ฟื้นสร้างเที่ยวยั่งยืน-ทุ่มลงทุนดิจิทัล-ขับเคลื่อน Sub-Cultureวัฒนธรรมท้องถิ่นทางโซเชียล ผนวก 5 เทรนด์ใหญ่ “Experience Tourism-รักษาส่วนแบ่งรายได้คุม Over Tourism-สร้างทัวร์STGs-เสริมทัพตลาดออนไลน์-บูรณาการกับพันธมิตร 360 องศา” ปลั๊กอินกับตลาดต่างประเทศ 5 Mores ระยะใกล้ EFG ไกลข้ามทวีป

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ได้จัดประชุมแผนท่องเที่ยวประจำปี 2567 โดยทยอยจัดการประชุมโฟกัสกรุ๊ป เตรียมจะแถลงแผนฉบับเต็มทั้งประเทศประจำปี 2567 ในเดือนกรกฎาคม 2566 นี้ พุ่งเป้าทำ 3 ไฮไลต์หลัก ได้แก่ 1. Regenerative Tourism : การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน 2. Digital Disruption : นำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการท่องเที่ยว ซึ่งกำลังมีอิทธิพลต่อทุกกลุ่มเป้าหมาย 3. Sub-culture Movement :เน้นจุดขายอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยททท.ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนวัฒนธรรมย่อย เมื่อเกิดการพูดคุยกันผ่านโลกออนไลน์จะสื่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว

ปี 2567 ททท.ตลาดในประเทศ จะขับเคลื่อนโดยพุ่งเป้าหมายเน้น 5 เรื่อง ได้แก่

เรื่องที่ 1 เน้น Experience Tourism เพื่อสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่น่าจดจำและมีความหมาย (Meaningful Traveler) บนฐานสินค้าการท่องเที่ยวกลุ่ม Thailand Soft Power โดยการบูรณการความร่วมมือกับผู้ประกอบการและชุมชนท่องเที่ยว (Shape Supply)

เรื่องที่ 2 เน้นรักษาสัดส่วนรายได้นักท่องเที่ยวชาวไทย 35 % และชาวต่างชาติ 65 % ตามเป้าหมาย 2.9 ล้านล้านบาท รายได้ในประเทศ 1 ล้านล้านบาท ต่างประเทศ 1.9 ล้านล้านบาท เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดนักท่องเที่ยวล้นหรือ Over Tourism ต้องการกระจายนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก ในยังพื้นที่รอง โดยออกแบบและส่งเสริมเชื่อมโยง ตามรูปแบบ “แอ่งท่องเที่ยว” เช่น เส้นทางเชื่อมโยงภูเก็ต-พังงา-กระบี่ หรือพัทยา-ระยอง-จันทบุรี และอุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ ควบคู่กับการส่งเสริม “การท่องเที่ยวเมืองรอง” ให้มากยิ่งขึ้นด้วยโครงการ Unseen New Series และ “การท่องเที่ยวข้ามภาค” ปูพรมเที่ยว 365 วัน

เรื่องที่ 3 มุ่งสร้างความยั่งยืน (Sustainable) ให้นโยบาย ททท. 5 ภูมิภาคส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ หรือ Responsible Tourism (RT) อย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) สู่เกณฑ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals: STGs) ของประเทศไทย

เรื่องที่ 4 ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนใกล้ชิดกับออนไลน์ ออฟไลน์ ทั้งในและนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เรื่องที่ 5 บูรณาการความร่วมมือกับผู้ประกอบการพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว (Tourism Partnership 360)

สำหรับ “ตลาดต่างประเทศ” ประเทศระยะใกล้ ส่งเสริมการตลาดด้วยแนวคิด The Great Resumption ทิศทางของด้านตลาดระยะใกล้ในปี 2567 ยังคงใช้กลยุทธ์ MOREs ต่อเนื่องจากปี 2566 โดยทำให้ลึกขึ้น มากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  1. More Alliances: ทำงานกับสายการบินใหม่ ๆ พันธมิตร/OTA ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้เข้าถึง ตลาดที่มีคุณภาพกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางโดยลำพัง (FIT) ไหลตัวเข้าเมืองไทย (New Partner / City Marketing)
  2. More Areas: เปิดพื้นที่ใหม่/เมืองรอง ทั้งในพื้นที่ตลาดและแหล่งท่องเที่ยวในไทย ทำให้เกิดการเสนอขายเป็นรูปธรรม (New Area / 2nd Tier, Second to None) จะนำโครงการ The Link เข้ามาเชื่อมต่อการขายในประเทศกับต่างประเทศเข้าด้วยกัน
  1. More Nationwide: ผนึกความร่วมมือ (โดยเฉพาะตลาดที่มีหลายสำนักงาน)
    ทำโครงการร่วมกันให้เกิด Impact ที่ครอบคลุม (More Collaboration) เน้น New Online Platform
  2. More Agile: เคลื่อนตลาดโดยทำ งานเชิงการขายในรูปแบบข้ามและไขว้กันได้ทุกพื้นที่ (Cross-functioned) เพื่อสะท้อนการตลาดท่องเที่ยวเมืองหลัก ท่องเที่ยวเมืองรอง ในมิติที่แตกต่างและหลากหลายมากขึ้น
  3. More Meaningful: ส่งมอบประสบการณ์ ให้ไทย เป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่มีความหมายและมีคุณค่า (สะท้อนทางเลือกใหม่ New Way และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ Responsible Tourism

ส่วน “ตลาดต่างประเทศ” ระยะไกล/Longhaul จะส่งเสริมการตลาดด้วยแนวคิด EFG

  1. Ecosystem Sustainability: สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวสร้างความยั่งยืน ให้กับองค์กรและทุกคนในห่วงโซ่การท่องเที่ยวหรือ Tourism Ecosystem
  2. Fab(ulous) Four : ทำการตลาดเจาะกลุ่ม fragment หรือกลุ่ม Sub-culture ที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) + การท่องเที่ยวหรูหราและเชิงสุขภาพองค์กรLuxury Health & Wellness กลุ่มสูงวัยใจเกินร้อย (Active Senior) กลุ่มมิเลนเนียล ทั้งครอบครัว คู่แต่งงาน และฮันนีมูน
  3. Go Beyond A Million: ตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตลาดที่รับผิดชอบเกิน 1 ล้านคน โดยการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งโรงแรมที่พัก สายการบิน และบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่ของ ททท. สำนักงานทั่วโลก

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ออกมาท่องเที่ยวเมืองไทย ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่รั่วไหล กระจายความเจริญไปได้ทุกที่ เมื่อไปเที่ยวที่ไหนส่งภาพโดนใจเผยแพร่ไปให้ทั่วโลกร่วมรับรู้ ทำให้ไทยเป็นประเทศจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของคนไทยและนานาชาติทั่วโลกที่แข็งแกร่งยั่งยืนต่อไป