ท่องเที่ยวไทย » นักท่องเที่ยวมาเลฯโวยรถนับร้อยคันติด”ด่านนอก”พรมแดนไทย-มาเลเซีย ข้ามคืน

นักท่องเที่ยวมาเลฯโวยรถนับร้อยคันติด”ด่านนอก”พรมแดนไทย-มาเลเซีย ข้ามคืน

3 กันยายน 2023
90   0

สงขลา-นักท่องเที่ยวมาเลเซียโวยฝั่งไทยจราจรรถยาวกว่า 3 กม. ทำให้รถนับร้อยคันตก้างฝั่งไทยที่บริเวณด่านนอกพรมแดนไทย-มาเลเซีย ข้ามคืน หลังมาเที่ยว จ.สงขลา แต่ข้ามด่านไม่ทันหลังปิดเวลา 23.00 น. ด้านนายกสมาคมโรงแรมดาดใหญ่สงขลาเตรียมทำหนักสือถึงรัฐบาลใหม่แก้ไขปัญหาเร่งด่ว

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นชาติประะเทศมาเลเซียจึงเป็นวันหยุดยาว ชาวมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นปริมาณมาก ทำให้เกิดรถติดที่ถนนไทย- มาเลเซีย ด่านนอก ด่านศุลกากรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา กับแนวพรมแดนไทย- มาเลเซีย รัฐเคดาห์ ส่งผลให้เกิดรถติดตลอดทั้งวันจนถึงเวลา 23.00 น. ด่านประเทศมาเลเซียและไทยปิดทำการ ส่งผลนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียติดค้างอยู่ตามแนวพรมแดนไทย-มาเลเซีย ฝั่งไทยนับร้อยคน ต้องนอนพักแรมกันในรถ และส่วนหนึ่งทยอยเข้าพักโรงแรมได้บ้าง เนื่องจากโรงแรมเต็ม

ดร.สิทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า ส่งผกระทบสร้างเดือดร้อนและสภาพจะเกิดขึ้นเป็นประจำและมาตลอดแทบทุกปี เป็นความความล้มเหลวของฝั่งไทยด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา เมื่อรัฐบาลได้จัดตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้นำข้อมูลเสนอต่อรัฐบาลต่อไป

“แนวทางการแก้ไข ต้องจัดแถวถนน เพราะถนน 4 เลน 1. รถเล็ก 2. รถบรรทุก สถานที่จอดรถ ฯลฯ ให้เป็นระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมของทุกฝ่าย”

ดร.สิทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า สถานการณ์ค้าชายแดนไทย มาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2566 มาจนถึงวันที่ 2 กันยายน 2566 ประมาณ 2 สัปดาห์ บรรยากาศการท่องเที่ยวหาดใหญ่สงขลาจรดหลายจังหวัดชายแดนไทย มาเลเซีย และ จ.พัทลุง ค่อนข้างดีมาก เพราะโรงเรียนปิดเทอม วันหยุดยาว และวันชาติประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นจำนวนมาก ส่งผลเศรษฐกิจมีเงินสะพัดหมุนเวียนในรอบนี้ ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท จากการค้าทั้งระบบ โดยเฉพาะโรงแรมหาดใหญ่สงขลาเกือบเต็มทั้งหมด

โดย…อัสวิน ภักฆวรรณ จังหวัดสงขลา