ท่องเที่ยวไทย » เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ประกาศปิดน้ำตกทีลอซู เป็นเวลา 2 เดือน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ประกาศปิดน้ำตกทีลอซู เป็นเวลา 2 เดือน

7 มิถุนายน 2023
299   0

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ขอประกาศปิดแหล่งศึกษาธรรมชาติ น้ำตกทีลอซู เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2566

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก ขอประกาศปิดแหล่งศึกษาธรรมชาติ น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2566