ท่องเที่ยวไทย » องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามสัญญาจ้าง CEO คนใหม่

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามสัญญาจ้าง CEO คนใหม่

1 เมษายน 2021
722   0

ไฟแรงประกาศสร้างเสริมภาพลักษณ์และความเป็นเลิศขององค์กร ให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ นายอรรถพร ศรีเหรัญ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนใหม่ อดีตผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยจะยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์และความเป็นเลิศขององค์กร กำกับดูแลให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและในระดับนานาชาติ โดยมี คณะผู้บริหารฯ มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ถ.ประชาราษฏร์สาย 1 บางโพ