ท่องเที่ยวไทย » รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19

21 มีนาคม 2021
330   0


ณ วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 27,803 ราย
(เพิ่มขึ้น 90 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 45 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 36 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 15,448 ราย)

เสียชีวิตรวม 90 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 26,598 ราย(95.67%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 86 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,115 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
45 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(16) สมุทรสาคร(15) เพชรบุรี(6) ปทุมธานี (4) นครปฐม(2) ราชบุรี(1) สมุทรปราการ(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(8) และ ชลบุรี(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสาธารณรัฐเซอร์เบีย 1 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
 • จากประเทศฟิลิปปินส์ 2 ราย
 • จากประเทศเยเมน 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศซูดาน 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 123 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.7 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 99 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.5)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 55,908 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 554,871 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,815 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 116 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,212 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 11 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,204 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 331,713 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,671 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,632 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

**************************************