ท่องเที่ยวไทย » “พระท่ากระดาน 1 ใน 5 พระยอดขุนพล พระยอดนิยมของไทย”

“พระท่ากระดาน 1 ใน 5 พระยอดขุนพล พระยอดนิยมของไทย”

26 กันยายน 2021
1006   0

พระท่ากระดานมีการค้นพบครั้งแรกที่จังหวัดกาญจนบุรี

จากหลายกรุ เจ้าของพระ อ.โกร่ง ศรีสวัสดิ์ กล่าวว่าพระท่า
กระดานตั้งตามชื่อวัดท่ากระดาน หรือวัดกลาง เป็นวัดเก่าแก่
และสำคัญของเมืองท่ากระดาน เมืองเดียวริมลำน้ำแควใหญ่
ที่มีความสำคัญสมัยกรุงศรีอยุธยา เคียงคู่กับเมืองกาญจนบุรี
และเมืองไทรโยคปัจจุบัน ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอ
ศรีสวัสดิ์ ที่มีวัดสำคัญอยู่ 3 วัดคือ วัดเหนือ(วัดบน)
วัดกลาง (วัดท่ากระดาน) และวัดล่าง โปรดติดตามได้ใน
อาทิตย์หน้า โทรสอบถาม อ.โกร่ง ศรีสวัสดิ์ เบอร์ 0909862595