ท่องเที่ยวไทย » ประธานและคณะกรรมการชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (ชสอท.) ร่วมงานสวดพระอภิธรรม

ประธานและคณะกรรมการชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (ชสอท.) ร่วมงานสวดพระอภิธรรม

5 มิถุนายน 2021
400   0

วันนี้ (ที่ 5 มิถุนายน 2564) ประธานและคณะกรรมการชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (ชสอท.) พร้อมด้วยคุณกันตพงษ์ ธนะเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ร่วมงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่ภรรยาอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร

ที่วัดนวลจันทร์ ศาลา 10 เมื่อวันก่อน