ท่องเที่ยวไทย » ต้นไม้กลายเป็นหิน อันดับ 1 ของโลก ที่ จ.ตาก

ต้นไม้กลายเป็นหิน อันดับ 1 ของโลก ที่ จ.ตาก

16 สิงหาคม 2021
446   0

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยเตรียมยื่นขอบันทึกสถิติ “ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก”

ใน Guinness World Record หลังค้นพบ ไม้กลายเป็นหินในอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย จ.ตาก