ท่องเที่ยวไทย » กองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต แบบ New normal

กองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต แบบ New normal

16 กรกฎาคม 2021
356   0

กองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 ประจำปี พุทธศักราช 2564 แบบ New normal ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.

 ผ่านการถ่ายทอดสดทาง เฟซบุ๊คแฟนเพจ กองทัพเรือ Royal Thai Navy    เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Red Cross Sociaty และ YoutubeLive กาชาดคอนเสิร์ต Royal Thai Navy เพื่อหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย อันเป็นการสนองในพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่จะให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยทั้งมวล ให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อีกทั้ง เป็นการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิคให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทย ซึ่งกองทัพเรือได้ดำเนินการตามพระราชปณิธานตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมาโดยใช้ชื่อการแสดงว่า "กาชาดคอนเสิร์ต"และ

ได้จัดแสดงเป็นประจำทุกปี จะมีเว้นบ้างตามสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย โดยวงดุริยางค์ราชนาวี ซึ่งถือได้ว่าเป็นวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าแนวคลาสสิคชั้นนำวงหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จอย่างสูง ได้มีโอกาสบรรเลงในงานพระราชพิธี รัฐพิธี ตลอดจนงานสำคัญต่างๆอยู่เป็นประจำ

 สำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในปีนี้ได้รับเกียรติจากนักร้องรับเชิญ ประกอบด้วยเรือตรี สันติ ลุนเผ่  ทรงสินธ์ ศิริคุณารัศม์    พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว้า พิจิกา) กิตตินันท์ ชินสำราญ (กิต The Voice) นนทิยา จิวบางป่า วงชื่นเอยชื่นใจ ร่วมด้วย พลเรือตรี วีระพันธ์วอกลาง ผู้อำนวยเพลงและนักร้องวงดุริยางค์ราชนาวีโดยมีกำหนดการแสดง ดังนี้


 การแสดงภาคแรก (18 นาที)  เป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิก จำนวน 1 บทเพลงโดยวง ซิมโฟนี ออเคส ตร้า ดุริยางค์ราชนาวีประกอบด้วย

 โหมโรง "ดารณี" พระเจนดุริยางค์ อำนวยเพลงโดย พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง 
 การแสดงภาคหลัง (52 นาที ) เป็นการขับร้องโดยนักร้องรับเชิญและนักร้องจากวงดุริยางค์ราชนาวีประกอบด้วย
 - พระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอดขับร้องโดยวงชื่นเอยชื่นใจ

บทร้องกรองโดย นาวาเอก ธรรมนูญ วิเศษสิงห์
– ดุจบิดามารดร ขับร้องโดย เรือตรี สันติ ่ลุนเผ่ และนักร้องประสานเสียงกองดุริยางค์ทหารเรือ พระนิพนธ์ของกรมสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • ขาวแดงแห่งศรัทธาขับร้องโดย นาย ทรงสินธ์ ศิริคุณารัตน์ และนางสาว พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว้า พิจิกา)
  -เมื่อประดู่บาน ขับร้องโดย จ่าเอก ธีระวัฒน์แก้วศิริ และ จ่าเอก หญิง โสธิดา ไชยฤทธิชัย
 • ลองใจ ขับร้องโดย วงชื่นเอยชื่นใจ
 • ชัยชนะ ขับร้องโดยนายกิตตินันท์ ชินสำราญ (กิตThe voice
  )
  -Live & Learn ขับร้องโดย นางสาว นนทิยา จิวบางป่า
  • Bridge over troubled water ขับร้องโดย นางสาว พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว้า พิจิกา)
   -ไร้จันทร์ ขับร้องโดยนายกิตตินันท์ ชินสำราญ (กิต The Voice)
   (บรรเลงเปียโนเดี่ยวโดย นาวาเอก พฤทธิธรสุมิตร)
 • One ขับร้องโดยพันจ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ + การแสดง
 • What l did for love ขับร้องโดย นายทรงสินธ์ ศิริคุณารัศม์
  • Hero ขับร้องโดย นางสาว นนทิยา จิวบางป่า
   -สามัคคีชุมนุม ขับร้องหมู่ สำหรับผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสภากาชาดไทย โดยผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินจากสภากาชาดไทย ไปลดหย่อนภาษีได้ และผู้บริจาคเงินตั้งแต่ 4 หมื่นบาท ขึ้นไป สามารถขอสิทธิการเป็นผู้มีอุปการะคุณ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัดส่วนของเงินบริจาค เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณศรีราชา และได้รับสิทธิลดหย่อนเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามที่ระเบียบกระทรวงฯกำหนด นอกจากนั้นยังจะได้รับเข็มผู้มีอุปการะคุณ สภากาชาดไทยซึ่งสามารถประดับได้ทั่วไปและสามารถประดับเข้างานกาชาด โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริจาค 3 แสนบาท ขึ้นไปและ 6 แสนบาท ขึ้นไป นอกจากจะได้สิทธิตามข้างบนแล้วยังสามารถขอรับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 1 ได้ตามลำดับ และในปีนี้กองทัพเรือได้จัดทำของที่ระลึกมอบให้แก่ผู้ร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ตั้งแต่ 2 แสน บาท ขึ้นไป มีรายละเอียดดังนี้
 • บริจาค 2 แสนบาท ขึ้นไปรับเข็มที่ระลึกรูปดอกประดู่ประดับอัญมณี มูลค่า 7,500 บาท
 • บริจาค 1 ล้านบาท ขึ้นไป รับเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 (เหรียญทองคำ 99.9 %หนัก 20 กรัม) มูลค่า 6 หมื่นบาท นอกจากนั้น ยังจะได้รับหนังสือขอบคุณ และภาพถ่ายขณะเข้ารับของที่ระลึกพร้อมกรอบเป็นที่ระลึก ร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02 475 3081 หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาต หมายเลขบัญชี 1 1 5 -2 -5 0 3 8 6- 6 ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 และธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 660-4 -177 92-0 ชื่อบัญชี”กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 47″ กองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย ช่วยคนไทยรับมือ COVID – 19…