ข่าวเด่น » เมียนมาปะทะเดือดกลุ่มต่อต้าน ผู้ลี้ภัยสงครามหนีตายเข้าแม่ฮ่องสอน พุ่ง 4.7 พันคน

เมียนมาปะทะเดือดกลุ่มต่อต้าน ผู้ลี้ภัยสงครามหนีตายเข้าแม่ฮ่องสอน พุ่ง 4.7 พันคน

26 มิถุนายน 2023
348   0

สู้รบระห่ำเดือด กองทัพเมียนมาปะทะกลุ่มต่อต้าน ผู้ลี้ภัยสงครามหนีตายเข้าแม่ฮ่องสอน พุ่ง 4.7 พันคน ฝ่ายความมั่นคงจัดพื้นที่ให้พักพิงอาศัยชั่วคราว

สถานการณ์บริเวณพื้นที่แนวชายแดนยังคงมีการปะทะกัน ระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมา บริเวณตามแนวชายแดนในพื้นที่ด้านตรงข้าม ช่องทางเสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง และบริเวณช่องทางห้วยต้นนุ่น ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ทำให้มีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา

ขณะนี้ผู้ลี้ภัยได้เดินทางเข้ามายังฝั่งไทยด้าน จ.แม่ฮ่องสอน แล้ว 4 พื้นที่ จำนวน 4,798 คน ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองได้จัดให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ที่บ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จำนวน 3,270 คน พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านพะแข่ หมู่ที่ 3 ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จำนวน 839 คน วันนี้ มาเพิ่มอีก 9 คน พื้นที่บ้านอูนุ หมู่ที่ 4 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จำนวน 206 คน และที่บ้านจอปร่าคี หมู่ที่ 9 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จำนวน 483 คน

นายปกรณ์ จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า เพื่อให้การช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม ตนได้รับสิ่งของจากพรรคพวกและเพื่อนๆ พร้อมด้วยสะพานบุญครูหนึ่ง จ.แม่ฮ่องสอน นำมาส่งมอบให้ผู้หนีภัยที่ได้รับความเดือดร้อน ปัจจุบันสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร ข้าวสารภายในพื้นที่พักพิงของผู้อพยพมีเพียงพอไม่ขาดแคลน เนื่องจากชาวแม่ฮ่องสอนได้ทยอยส่งเข้ามาเรื่อยๆ

ขณะที่สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียงและสำนักงานกึ่งกาชาดอำเภอขุนยวม ได้เปิดรับสิ่งของบริจาค อุปโภค-บริโภค จากภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยเปิดหน่วยติดต่อรับบริจาค ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง และที่ว่าการอำเภอขุนยวม ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมา จ.แม่ฮ่องสอน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลความปลอดภัย และการให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นพค.36) กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ส่งรถแบกโฮเข้าไปทำการขุดบ่อน้ำ หลุมขยะ หลุมส้วม เพื่อรองรับการสร้างเขตสุขาภิบาล

องค์กร MI เข้าไปสร้างห้องน้ำ และปรับปรุงระบบน้ำสำหรับใช้ อุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ที่บ้านพะแข่ ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม บ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง และพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านอุนู หมู่ที่ 4 บ้านจอปร่าคี หมู่ที่ 9 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง สร้างที่พัก และห้องน้ำชั่วคราวเพิ่มเติม พร้อมกับจัดสมาชิกอาสารักษาดินแดน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตั้งจุดตรวจร่วมช่องทาง เข้า-ออก พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวดำเนินการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของแต่ละกลุ่มจัดประชุมประจำวันเพื่อติดตามสถานการณ์