ข่าวเด่น » “ในหลวง”ทรงให้สมาชิกรัฐสภายึดถือประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก

“ในหลวง”ทรงให้สมาชิกรัฐสภายึดถือประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก

3 กรกฎาคม 2023
564   0

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2566 เวลา 17.17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา และนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เฝ้าฯ รับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นชั้น 11 โดยลิฟท์ เสด็จเข้าห้องรับรอง ประทับพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย จากนั้นเสด็จออกจากห้องรับรอง เข้าห้องประชุมฯ ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี องคมนตรี รวมทั้งนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทูตานุทูต สมาชิกรัฐสภา ทั้งส.ส. และส.ว.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภาความว่า “บัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลงและมีการเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช 2566 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป ขอให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นสมาชิกของสภาแห่งนี้ได้ระลึกไว้เสมอว่าท่านเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้มาเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศในการใช้อำนาจนิติบัญญัติ เพื่อดำเนินการปกครองและพิจารณาออกกฎหมายต่างๆ ให้รัฐบาลถือเป็นหลัก ในการบริหารราชการแผ่นดิน”

“ดังนั้นประเทศชาติจะมีความเจริญเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับสติปัญญาความสามารถ และความสุจริตบริสุทธิ์ของท่านที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวง โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด หากทุกท่านจะได้สำนึกตระหนักเช่นนี้อยู่เสมอ ก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วง เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงของอาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อยสำเร็จผลที่พึงประสงค์ทุกประการทั้งขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกเมื่อไป”

จากนั้น เสด็จเข้าห้องรับรอง ประทับพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย เสด็จลงชั้น 1 โดยลิฟท์ เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากอาคารรัฐสภา กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต