ข่าวเด่น » มูลนิธิ/ชมรมชาวเชียรใหญ่

มูลนิธิ/ชมรมชาวเชียรใหญ่

10 เมษายน 2021
644   0

ประชุมสามัญประจำปี 2563

งานประชุมสามัญประจำปี 2563 พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานมูลนิธิ จากอาจารย์สุจินต์ ธรรมชาติ เป็น พล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี และงานพบปะสังสรรค์กรรมการ สมาชิก มูลนิธิ/ชมรมชาวเชียรใหญ่ ชาวเฉลิมพระกียรติ วันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ สวนอาหารนาทอง ถ. ประชาอุทิศ ห้วยขยวาง เพื่อสืบสานประเพณี ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมพัฒนาแผ่นดินเกิด