ข่าวเด่น » วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11 สิงหาคม 2021
284   0

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดย นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคในโครงการต่อลมหายใจ ต่อชีวิต ให้อนาคตของชาติ จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดูแลเด็กป่วยภาวะวิกฤต หอผู้ป่วยเด็กไอซียู ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมี นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี และนายสันติ สาทิพย์พงษ์ รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก พร้อมผู้บริหารสถาบันฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)
การนี้ นางรวมพร เกตุทัต ประธานผู้พิพากษาสมทบ และนางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมมอบเงินดังกล่าวด้วย