ข่าวเด่น » รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564

5 เมษายน 2021
261   0

อากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ เวลา 7.00 น. อยู่ระหว่าง 6 – 50 ug/m3
อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง

DustBoy #pm2_5

ที่มา : รายงานค่าฝุ่น PM2.5 (ug/m3) จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
https://pm2_5.nrct.go.th