ข่าวเด่น » ผู้ใหญ่ใจดี” มอบทุนการศึกษาปี’64 :

ผู้ใหญ่ใจดี” มอบทุนการศึกษาปี’64 :

21 เมษายน 2021
319   0

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเงินสมทบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาทให้แก่ สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย)

เพื่อนำส่งมอบต่อให้กับบรรดาบุตร-ธิดาของสมาชิกช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ ประจำปี 2564 รวม 159 ทุน และเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ จึงทำการโอนมอบทุนการศึกษาฯ ผ่านบัญชีธนาคารของผู้ที่ขอทุนฯมา โดยมี นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯและคณะ เป็นตัวแทนรับมอบฯ

ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564.

#