ข่าวเด่น » ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

21 มีนาคม 2021
328   0

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564

คุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ เวลา 7.00 น. อยู่ระหว่าง 10 – 40 ug/m3
แต่อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง

DustBoy #pm2_5

ที่มา : รายงานค่าฝุ่น PM2.5 (ug/m3) จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
https://pm2_5.nrct.go.th