ข่าวเด่น » ขอรังวัดที่ดินโฉนดโบราณ เสียชีวิต 10 เหลือเพียง 2 ถือกรรมสิทธิ์

ขอรังวัดที่ดินโฉนดโบราณ เสียชีวิต 10 เหลือเพียง 2 ถือกรรมสิทธิ์

26 มิถุนายน 2021
747   0

คณะผู้สื่อข่าวจากส่วนกลาง ได้สัมภาษาณ์ พันเอก(พิเศษ) เธียรวิชญ์ กล่าวว่าที่ดินแปลงที่ขอรังวัด เป็นที่ดินมีโฉนดโบราณ เจ้าของกรรมสิทธิ์มีทั้งหมด 12 คน ขณะนี้เหลือเพียง 2 คน นอกนั้นเสียชีวิตหมดแล้

ตนเองเห็นว่าหลักหมุดอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงขอรังวัดที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานประกอบ สำหรับเรื่องนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนชั้นศาลเป็นผู้พิจารณา ตนเองต้องการความยุติธรรมและความถูกต้องจึงมาขอรังวัดที่ดินแปลงดังกล่าว

25 มิย.64 พันเอก(พิเศษ) เธียรวิชญ์ วรรธนะบูรณ์ ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในโฉนดที่ดินเลขที่ 1453 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ยื่นขอรังวัดที่ดินและ ทำหน้าที่เป็นผู้นำชี้แนวเขตที่ดิน

โดยมี คณะสื่อมวลชน จากส่วนกลาง (กทม.)พร้อมด้วยคณะทนายความ ร่วมสังเกตุการ ก่อนทำการรังวัดที่ดิน
คณะสื่อมวลชน ได้ขอสัมภาษณ์ นายธวัชชัย บุญแก้ววรรณ เจ้าพนังงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้านายช่างรังวัดที่ดิน สาขาเดิมบางนางบวช เพื่อรับทราบ นโยบายของกรมที่ดิน และแนวทางการรังวัดที่ดิน โฉนดเลขที่ 1453 ต.เขาพระ ฯ
ซึ่งมีกรณีพิพาทในแนวเขตที่ดิน ท่านฯจะให้ความเป็นธรรม เที่ยงตรงในการรังวัดที่ดินดังกล่าว โดยมอบหมายให้

นายศักดิ์ชัย ปัญจ์ภิรานนท์ ตำแหน่ง ช่างรังวัดชำนาญงาน เป็นผู้รับผิดชอบการรังวัด ต่อมาทีมงานได้ลงพื้นที่รังวัดที่ดินและ มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐ พ.ต.อ.สมบัติ อ่อนสมบูรณ์ ผกก.เดิมบางนางบวช
พ.ต.ท.อำนวย แย้มมาก รอง ผกก.เดิมบางนางบวช ผู้แทน กรมเจ้าท่า ผู้แทน เทศบาลตำบลเข้าพระ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตลอดจนผู้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง/ร่วมเป็นสักขีพยานในการรังวัด
จึงทำให้การรังวัดที่ดินแปลงดังกล่าว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะที่ดินเจ้าของข้างเคียงบางแปลงเจ้าของที่ดินไม่ยอมรับการชี้แนวเขต หัวหน้านายช่างรังวัดจะทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการของกรมที่ดินต่อไป โดยภาพรวมการทำข่าวการสัมภาษณ์ การถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายวิดิโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ในสื่อออนไลน์ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คณะผู้สื่อข่าวจากส่วนกลาง ได้สัมภาษาณ์ พันเอก(พิเศษ) เธียรวิชญ์ กล่าวว่าที่ดินแปลงที่ขอรังวัด เป็นที่ดินมีโฉนดโบราณ เจ้าของกรรมสิทธิ์มีทั้งหมด 12 คน ขณะนี้เหลือเพียง 2 คน นอกนั้นเสียชีวิตหมดแล้ว

ตนเองเห็นว่าหลักหมุดอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงขอรังวัดที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานประกอบ สำหรับเรื่องนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนชั้นศาลเป็นผู้พิจารณา ตนเองต้องการความยุติธรรมและความถูกต้องจึงมาขอรังวัดที่ดินแปลงดังกล่าว