ข่าวสังคมทั่วไป » ผบ.บก.ควบคุมสุริโยทัย เน้นย้ำ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน ไทย- มาเลเซีย

ผบ.บก.ควบคุมสุริโยทัย เน้นย้ำ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน ไทย- มาเลเซีย

29 มิถุนายน 2023
454   0

ผบ.บก.ควบคุมสุริโยทัย เน้นย้ำ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน ไทย- มาเลเซีย ในห้วงเทศกาล วันอีดิ้ลอัฎฮา หรือวันรายอฮัจยี ของพี่น้องประชาชนไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ฐานปฎิบัติการ กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 3 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยทัย เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม รับฟังการบรรยายสรุป มาตรการควบคุมการผ่านเข้าออกตามแนวชายแดน ไทย- มาเลเซีย พร้อมทั้ง ติดตามการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ซึ่งจัดกำลังพลจาก กองร้อยป้องกันชายแดน หน่วยกิจกรมทหารพรานที่ 10 และ อาสาสมัครรักษาดินแดน อำเภอสุไหงโกลก ในการควบคุมการผ่านเข้าออกของบุคคล อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยประชาชน ณ ท่าข้ามอนุโลม ( ท่ากอไผ่ )อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

โดยสั่งการเพิ่มความเข้มงวด และควบคุมการปฏิบัติตามแนวชายแดน สกัดกั้นพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก และ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ตลอดระยะทางกว่า 453 กิโลเมตร ในห้วงเทศกาล วันอีดิ้ลอัฎฮา หรือวันรายอฮัจยี ของพี่น้องประชาชนไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยทัย ได้พบปะ สานสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนไทยมุสลิมในพื้นที่ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ หน่วยปฏิบัติงานตามนโยบายของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยได้ให้คำแนะนำในการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ตามลำน้ำตลอดแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ตรวจสอบช่องทางข้ามธรรมชาติ ที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย ด้านจังหวัดนราธิวาส กับรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย

ซึ่งภาพรวมการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้เน้นย้ำนโยบายการปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ 3 ประการในการป้องกันชายแดน ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน การจัดระเบียบและการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายทุกชนิดตามแนวชายแดน ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ยาเสพติด การขนสินค้าหนีภาษี อาชญากรรมข้ามชาติ โดยที่ผ่านมาประเทศทั้งสองฝ่ายไทย และมาเลเซียได้หารือแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งสองประเทศตามแนวชายแดนด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่จะทำคู่ขนานไปกับความมั่นคงปลอดภัย เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ

ในการนี้ ได้พบปะ และสั่งการให้ เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการ เพิ่มมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดน สกัดกั้นพื้นที่รับผิดชอบ เพิ่มมาตรการในการลาดตระเวน โดยให้หน่วยได้บูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย อย่างเข้มงวด เสริมกำลังตามแนวชายแดน โดยเฉพาะช่องทางที่มีชุมชนหรือหมู่บ้านอาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดน การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และการจัดตั้งแหล่งข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยบูรณาการการทํางานกับศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ การป้องกัน สกัดกั้นชายแดน โดยกําชับในเรื่องการควบคุมบุคคล อาวุธ วัตถุระเบิด ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ ตามแนวชายแดน ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด ตลอดจนได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลต่อไป