ข่าวสังคมทั่วไป » โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมและแรงงานนอกระบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมและแรงงานนอกระบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

23 สิงหาคม 2023
371   0

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมและแรงงานนอกระบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทุนสนับสนุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)
ดำเนินการโดย โรงเรียนสอนศิลปะการปรุงอาหารไอเชฟ

ปิดโครงการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง โยเดีย 1 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมและแรงงานนอกระบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้เยาวชน ดำเนินการโดย โรงเรียนสอนศิลปะการปรุงอาหารไอเชฟ มีผู้เข้าร่วมเรียนรู้ของโครงการทั้งสิ้น 391 คน
ดร.ปิยวรรณ ทัศนาญชลี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวสรุปผลการลงพื้นที่พัฒนาทักษะอาชีพเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมและแรงงานนอกระบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า จากการลงพื้นที่สำรวจความต้องการพร้อมเก็บข้อมูลจากแรงงานนอกระบบและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม พบ 6 ทักษะอาชีพที่มีความต้องการได้แก่ 1) ด้านอาหาร เบอเกอรี และเครื่องดื่ม 2) ด้านงานช่าง 3) ด้านศิลปะและดนตรี 4) ด้านการแพทย์แผนไทย สปา และความงาม 5) ด้านวิชาการ และ 6) ด้านการเกษตร “เน้นการสอนด้านทักษะที่นำไปใช้ได้จริง เกิดผลผลิตจริงที่เด็กสามารถเลียนแบบนำไปประกอบอาชีพได้เลย”

ทั้งนี้ทางโครงการฯ ยังได้รับความร่วมมือกับผู้ประกอบการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ศูนย์พัฒนามาตรฐานแรงงานสุธาทิพย์ Farm Kids Dee ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี สวนผักนักบุญ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ซิตี้พาร์ค อยุธยา ศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน บีเอ็นซี (บรรณสรณ์) ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี วุ้นละมุน และดนตรีบำบัด Crystal Singing Bowl Music By BeeBee เข้ามาร่วมพัฒนาความรู้ ความสามารถ เสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต

ภายในงานได้มีการจัดแสดงผลงงานจากหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ประกอบด้วย หลักสูตรการเชื่อมโลหะ หลักสูตรต่อวงจรไฟฟ้า หลักสูตรการทำเครื่องหอมจากสมุนไพร หลักสูตรนวดหน้าและสปา หลักสูตรเลี้ยงไส้เดือนดิน หลักสูตรปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ หลักสูตรอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตรลงรักปิดทอง และหลักสูตรตัดผม อีกด้วย

ADVERTISEMENT