ข่าวสังคมทั่วไป » ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

21 สิงหาคม 2023
484   0

ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

มาเยี่ยมชมการแสดงของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการดูแลสุนัขจรจัดขึ้น โดยมี พลเรือเอก ไกรสรจันทร์สุวาณิชย์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้ริเริ่มโครงการ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ประกอบด้วย สามารถควบคุมจำนวนและควบคุมชีวิตของสุนัขให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

ขจัดมลภาวะและผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากสุนัขจรจัดต่อชุมชน สามารถเพิ่มโอกาสให้กับสุนัขในการกระจายออกสู่สังคมภายนอก สามารถเพิ่มความรู้ให้กับบุคคลที่เลี้ยงสุนัขและเพิ่มพูนความรับผิดขอบต่อสุนัขอย่างแท้จริง

ADVERTISEMENT