ข่าวสังคมทั่วไป » สทน. จัดกิจกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสีประจำปี 2564

สทน. จัดกิจกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสีประจำปี 2564

28 พฤศจิกายน 2021
908   0

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) จัดกิจกรรมการนำเสนอและ ตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสีปี 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่ถูกจัดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “FOOD FORWARD ยกระดับอาหารพื้นถิ่นไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมฉาย รังสี” เพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารฉายรังสีประจำปี โดยจัดให้มีการนำเสนอผลงาน ประกาศผลผู้ ชนะ รวมถึงการมอบรางวัลในรูปแบบออนไลน์ และถ่ายทอดสดกิจกรรมทาง Facebook live ผ่านเฟซบุ๊คเพจ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ www.facebook.com/thai.nuclear
รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสีปี 2564 เปิดสนามประลองให้คนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการอาหาร รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสสร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหาร ฉายรังสีใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารพื้นถิ่นของไทย ผ่านการนำความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการฉายรังสีมาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การยืดอายุการเก็บ รักษาผลิตภัณฑ์ การลดปริมาณจุลินทรีย์ในอาหารที่ก่อให้เกิดโรค เป็นต้น โดยโครงการได้รับการตอบรับเป็นอย่าง ดี มีผู้ที่ส่งผลงานจากทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดกว่า 40 ผลงาน

“โครงการนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแรงผลักดันให้นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ รวมถึง ประชาชนทั่วไป นำไปสู่การริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นไทยใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็น เครื่องมือในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ซึ่งทาง สทน. เองมีความคาดหวังว่า ประเทศไทยจะมีผลิตภัณฑ์อาหาร ฉายรังสี ที่เกิดจากแนวคิดริเริ่มของโครงการนี้ออกวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในท้องตลาดเพิ่มขึ้น รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจและการยอมรับในอาหารฉายรังสีอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น” รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ กล่าว
ทั้งนี้ โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสีปี 2564 ได้เริ่มดำเนินการกิจกรรมของโครงการมาตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ตั้งแต่การเปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดจากทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือก จนเหลือผลงานประเภทละ 10 ทีม ซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารฉายรังสี เพื่อนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในรอบชิงชนะเลิศ จนได้ผู้ ชนะในแต่ละประเภทรางวัล รวมมูลค่ากว่า 170,000 บาท ดังนี้

ประเภทอุดมศึกษา 1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ได้แก่ ทีม ไม่เป็นไรไตแข็งแรง สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผลงาน ปลาเค็มฉุยฉาย

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ ทีม ดิบแต่ไม่ die มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงาน Find my จ่อม

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ ทีม Neo Tofu Technology มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงาน เต้าหู้ดำฉายรังสีซอสแจ่วพร้อมบริโภค

4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ 6,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ 1. ทีมซุปเปอร์จ่อม จ่อมไบโอ มหาวิทยาราชภัฏนครราชสีมา ผลงาน Shrimp Jom 2. ทีม Dare to do มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผลงาน Fa Ju Wa ตูปะซูตง

5. รางวัล Popular vote ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ ทีม บักนัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงาน เค็มบักนัดฉายรังสี

ประเภทประชาชนทั่วไป 1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ได้แก่ ทีม ต่าพอเฌอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลงาน ผงปรุงรสต่าพอเฌอ

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ ทีม Healthy Food สุขภาพดีด้วยอาหารฉายรังสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลงาน ลูกชิ้นปลาดุก Keto Friendly สูตรโซเดียมต่ำ

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ ทีม ซัมบาลแมงโก้ จังหวัดปัตตานี ผลงาน น้ำพริกออร์แกนิคปลอดสารกันบูด

4.รางวัล Popular vote ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ ทีม ต่าพอเฌอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลงาน ผงปรุงรสต่าพอเฌอ

สอบถามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยี นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ www.facebook.com/thai.nuclear