ข่าวสังคมทั่วไป » ผู้บัญชาการทหารเรือ นำกำลังพลกองทัพเรือร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564

ผู้บัญชาการทหารเรือ นำกำลังพลกองทัพเรือร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564

17 พฤศจิกายน 2021
624   0

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ตลอดจนกำลังพลของกองทัพเรือร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมหองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือพระราชวังเดิมอย่างเป็นทางการ กองทัพเรือจึงได้ถือเอาวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันกองทัพเรือตราบจนปัจจุบัน ในโอกาสวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564

กองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พร้อมกันทุกพื้นที่ ประกอบกับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID – 19 ) ทำให้ประชาชนไม่มีความสะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อบริจาคโลหิต ส่งผลให้ปริมาณโลหิตสำรองของโรงพยาบาลต่างๆมีจำนวนลดลง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ เป็นอเนกอนันต์ และเพื่อบรรเทาปัญหาขาคแคลนโลหิตสำรองของโรงพยาบาลต่างๆ

ซึ่งผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิต ในวันนี้ ประกอบด้วยกำลังพลจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเเละปริมณฑล นอกจากนี้ในส่วนของหน่วยงานในกองทพเรือพื้นที่ต่างๆก็ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดและโรงเรียนต่างๆ เนื่องในวันกองทัพเรือ อาทิ ในพื้นที่สัตหีบ ได้แก่ กองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ 1 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 และฐานทัพเรือสงขลา จังหวัดสงขลา พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต และฐานทัพเรือพังงา พื้นที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตต่างๆ และพื้นที่ปริมณฑล โรงเรียนนายเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นต้น