ข่าวสังคมทั่วไป » ชมรมช่างภาพการเมืองจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา บุตร – ธิดา ครั้งที่ 12

ชมรมช่างภาพการเมืองจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา บุตร – ธิดา ครั้งที่ 12

12 ธันวาคม 2021
467   0

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 10.15 นาฬิกา ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล ชั้น 3 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาชมรมช่างภาพการเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา บุตร – ธิดา ช่างภาพการเมือง ครั้งที่ 12 โดยมี นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ใหญ่ใจดี นำโดย คุณ เมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด ผอ.ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ และช่วยเหลือประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ (BLUE HOUSE),นายบิงลิน วู ประธานบริษัท วีล มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด, ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์ และ คุณนิภาพรรณ สุวรรณวิสุทธิ์ คุณเจศฎา นันทพูลทรัพย์ กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท มิราเคิล ไบโอโลจิคอล

ชมรมช่างภาพการเมือง ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยเกิดจากการรวมตัวของช่างภาพสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายการเมือง อาทิ รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล และกระทรวงต่าง ๆ มีจำนวนสมาชิกประมาณ 300 คน ปฎิบัติหน้าที่ประจำหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ สำหรับการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลดังกล่าว ชมรมช่างภาพการเมืองจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปเป็นทุนการศึกษามอบให้กับบุตร – ธิดา ของสมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งช่วยเหลือสมาชิกและเพื่อนร่วมวิชาชีพช่างภาพสื่อมวลชนที่ตกงานจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจอันเกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดจนดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนและการกีฬาให้แก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ชมรมช่างภาพการเมือง

จึงได้จัดการแข่งขันภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยจัดการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน สมาชิกชมรมฯ และผู้ร่วมงาน ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพื่อเป็นการดูแลป้องกันและระมัดระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น