ข่าวสังคมทั่วไป » คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เข้าเฝ้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์เพื่ออัญเชิญจุดถวายเป็นพุทธบูชา

คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เข้าเฝ้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์เพื่ออัญเชิญจุดถวายเป็นพุทธบูชา

22 ธันวาคม 2021
667   0

คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำคณะอนุกรรมการฯ เข้าเฝ้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์เพื่ออัญเชิญจุดถวายเป็นพุทธบูชาในโครงการไหว้พระใหญ่ทั่วไทย จำนวน 9 แห่ง ได้แก่

  1. วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  2. วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  3. วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร
  4. วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
  5. วัดเจริญราษฎร์บำรุง (หนองพงนก) อำเภอกำแพงแสน นครปฐม
  6. วัดวีระโชติธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  7. วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
  8. มูลนิธิพุทธานุสรณ์ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม กรมการศาสนา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
  9. อารามวัตรมหายาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อนำความศิริมงคลต้อนรับเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2565